ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อธิบดีกรมสบส.ยืนยันประชาชนได้รับการดูแลต่อเนื่องหลังปิดชั่วคราว รพ.เดชา


 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยืนยันประชาชนทุกสิทธิได้รับการดูแลต่อเนื่องแน่นอน หลังมีคำสั่งปิดโรงพยาบาลเดชาชั่วคราว 60 วัน ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาล 2 แห่งรองรับไว้แล้วที่รพ.ราชวิถีและเลิดสิน ชี้หากรพ.เดชาแก้ไขปรับปรุงระบบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายสถานพยาบาล พร้อมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งปิด วันนี้ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลฯ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายลงไปติดตามดูแลความเรียบร้อยที่รพ.เดชา และกำชับให้ผู้บริหารสังกัดกรมสบส.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเน้นทำงานเชิงรุก เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย         


          
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการสั่งปิดโรงพยาบาล(รพ.)เดชา ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.ว่า ในวันนี้(12 พฤษภาคม 2559) ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งปิดรพ.เดชาแล้วตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เนื่องจากรพ.เดชาดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คือ1.ไม่จัดให้มีบุคลากรตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพ 3 สาขาหลักที่จำเป็นในการดำเนินการบริการของโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร และ2.มีการปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ อีอาร์ (ER) ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการให้บริการของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ก่อความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียโอกาสในการรับการรักษาพยาบาล  

         
 
 
 
“ขอยืนยันประชาชนทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มั่นใจในมาตรการดำเนินการของกรมสบส.ในการดูแลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่มีการทอดทิ้งประชาชนที่ใช้บริการอย่างแน่นอน โดยกรณีของรพ.เดชา ซึ่งมีผู้ประกันตนประมาณ 40,000 คน และมีผู้ป่วยพักรักษาตัวประมาณ 7 คน กรมสบส.ได้ประสานสำนักงานประกันสังคม ขณะนี้ได้จัดสถานพยาบาลในเขตกทม.รองรับไว้ 2 แห่ง คือที่รพ.ราชวิถี และรพ.เลิดสิน ผู้ประกันตนสามารถติดต่อแจ้งเลือกใช้สิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคม และในวันนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ไปติดตามดูแลความเรียบร้อยในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประชาชนทุกสิทธิ” นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองกล่าว

         
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ กรมสบส.ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกรมสบส.      ทั้งส่วนกลางและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต โดยได้กำชับให้ทุกแห่งทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การเสริมความงาม รวมทั้งมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เน้นหนักที่การควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อประชาชน และถือเป็นยุทธศาสตร์การทำงานของกรมสบส.ทั้งก่อนการอนุญาตและภายหลังได้รับอนุญาตแล้ว เพื่อให้สถานพยาบาลเป็นที่พึ่งสุขภาพของประชาชนได้มาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง               

 
ทางด้านนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสบส.กล่าวว่า หลังจากที่มีคำสั่งปิดรพ.เดชา เมื่อรพ.เดชาได้รับคำสั่งแล้ว หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทราบคำสั่ง เพื่อให้ความเป็นธรรม และหากรพ.ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสถานพยาบาลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ในช่วงระยะเวลาที่ปิดสถานพยาบาลแล้ว สามารถแจ้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อดำเนินการตรวจสอบมาตรฐาน และพิจารณาเพิกถอนคำสั่ง ให้สามารถดำเนินกิจการสถานพยาบาลได้ต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 พ.ค. 2559 เวลา : 11:47:34

08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 6:51 pm