ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
TRUE และบ.ย่อย ไตรมาส 1/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.97 พันลบ.


 


 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)  ไตรมาส 1/59 มีกำไรสุทธิ 1.97 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.57 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.06 บาท
         
 
 
     บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
       งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดังนี้


                                                  สอบทาน/ตรวจสอบ
                            สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)

                                                         ไตรมาส 1

                                     ปี                  2559          2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          1,968,021    1,569,421
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)            0.08         0.06

 
 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 พ.ค. 2559 เวลา : 13:25:37

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 2:41 am