ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขึ้นบัญชีดำ1.8หมื่นบริษัท'ไม่พบที่ตั้ง- ไม่มีทุน- ชื่อซ้ำ'แนะเช็คผ่านแอพฯ


 


น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบจำนวน 6.3 แสนราย และพบมี 18,756 ราย ที่เป็นบริษัทที่มีปัญหา และควรระมัดระวังในการทำธุรกิจ หรือติดต่อทำธุรกิจด้วย ซึ่งกรมฯได้ระบุเป็นหมายเหตุไว้ในท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งหมดแล้ว ประชาชนและธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอพพลิเคชัน 'DBD e-Service' โดยใส่ชื่อนิติบุคคลที่ต้องการจะตรวจสอบ ก็สามารถทราบได้ว่าบริษัทที่ตรวจสอบเป็นบริษัทดีหรือไม่ดี ถ้าเป็นบริษัทปกติ ก็จะไม่มีหมายเหตุระบุไว้ แต่ถ้าพบว่ามีหมายเหตุระบุไว้ ก็ต้องระวัง  
 
 
                  
"บริษัทจำนวน 18,756 ราย เป็นบริษัทที่ไม่มีสำนักงานใหญ่ตามที่ได้ขอจดทะเบียนไว้มากที่สุด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ หรือหากไปทำธุรกิจด้วยแล้วเวลาเกิดปัญหาจะติดต่อได้อย่างไร  จึงต้องเตือนให้ระวัง ส่วนบริษัทที่เหลือเป็นบริษัทที่ ไม่จัดส่งบัญชีงบการเงิน ไม่ส่งเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ ไม่ชำระค่าหุ้น และฝ่าฝืนคำสั่งของสารวัตรบัญชี โดย ไม่ชี้แจงข้อสงสัยตามที่ได้ขอให้ชี้แจง"น.ส.ผ่องพรรณกล่าว

นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกิจ เช่น บริษัทที่ใช้ชื่อนิติบุคคลใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ หรือบริษัทดัง ซึ่งอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงผิด หรือบริษัทที่เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแล้ว เช่น บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงเกินไป โดยล่าสุดกรม เพิกถอนบริษัทที่เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 1 แสนล้านบาทไปแล้ว เพราะเป็นไปไม่ได้
       
สำหรับนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล กรมฯ เชิดชูด้วยการระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลเช่นเดียวกันว่า  เป็นบริษัทที่ดี ควรที่จะทำธุรกิจด้วย เพราะเป็นนิติบุคคลที่มีความชัดเจนในการทำธุรกิจ ซึ่งนำร่องโดยนำรายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นที่กรมได้จัดประกวดมาตั้งแต่ต้นจน ถึงปัจจุบันจำนวน 299 ราย ใส่ไว้ในหนังสือรับรองหมดแล้ว
 
ขณะเดียวกัน กรมฯ มีแผนที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแล้วระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อเชิดชูนิติบุคคลที่มีนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชั่น







 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2559 เวลา : 08:03:46

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 10:44 pm