ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ไอซีที เปิดช่องทางและสร้างแหล่งเรียนรู้การค้าขายออนไลน์


 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนนำร่อง 600 แห่ง จากทั้งหมด 2,280 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ และยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ศูนย์ กศน.ตำบล อีก 1,631 แห่ง เป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน คาดว่า เพียงพอที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดการเรียนรู้จากประชาชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ 


นอกจากนี้ ยังร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ e-Commerce กลุ่ม SMEs ผ่านเครือข่ายของสมาพันธ์ และ THAILANDMALL.net สนับสนุนด้านการตลาด เชื่อมโยงสู่ ASEANMALL.net ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลผลวิเคราะห์การใช้งานด้านตลาดกลางออนไลน์ และผลการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในระบบ e-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ
 

บันทึกโดย : วันที่ : 29 พ.ค. 2559 เวลา : 12:45:42

16-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 16, 2020, 1:48 am