ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
5เดือนแรกพาณิชย์อนุญาตต่างด้าวเข้าลงทุนไทย157ราย ลดลงจากปีก่อน10%


 


น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือนพ.ค.2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 26 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ลดลงจากเดือนเม.ย.2559 จำนวน 10 ราย หรือลดลง 28% และเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.2558 ลดลง 5 ราย หรือลดลง 16% โดยมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 248 ล้านบาท เงินทุนเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ลดลง 646 ล้านบาท หรือลดลง 72% และเมื่อเทียบพ.ค.2558 เงินทุนลดลง 714 ล้านบาท หรือลดลง 74% เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมา มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญากับภาครัฐซึ่งมีการใช้เงินลงทุนสูง เช่นเดียวกับในเดือนพ.ค.2558 และในการอนุญาตครั้งนี้ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มอีก 211 คน
 
 
          
สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  9 ราย มีเงินลงทุน 53 ล้านบาท จากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ 2.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า 3 ราย มีเงินลงทุน 17 ล้านบาท จากญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี 3. ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค  10 ราย มีเงินลงทุน 39 ล้านบาท จากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน 4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐหรือเอกชน 2 ราย มีเงินลงทุน 113 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบทางวิศวกรรม โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. และบริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งแท่นหลุมผลิตและการวางท่อใต้ทะเล ให้แก่ ปตท.จากญี่ปุ่นและเกาหลี และ 5.ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก/ค้าส่ง 2 ราย มีเงินลงทุน26 ล้านบาท จากญี่ปุ่นและอเมริกัน
  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยในช่วง 5 เดือนปี 2559 (ม.ค.-พ.ค.) ได้อนุญาตแล้วจำนวน 157 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,220 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 18 ราย หรือลดลง 10% และเงินลงทุนลดลง 3,220 ล้านบาท หรือลดลง 50%

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 พ.ค. 2559 เวลา : 13:04:45

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 5:53 pm