ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์' 2มิ.ย.วัดเทพศิรินทราวาส


 


‘โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์’ ประธานคณะกรรมการบริหาร ถึงแก่อนิจกรรมกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 2 มิถุนายน 2559

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาของวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 73 ปี

กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 พระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 (กำหนดการโดยละเอียดจะขอเรียนเพื่อทราบอีกครั้ง) ณ ศาลา 14 สุวรรณวณิชกิจ (วรจักรยนต์) วัดเทพศิรินทราวาส 

นายโฆสิต สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเศรษฐศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในสถาบันและองค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประธานสภาสถาบันและประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย อีกทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น 
 
 

LastUpdate 01/06/2559 17:25:56 โดย : Admin

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 12:53 pm