ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน. จับมือ WHO ยกระดับดูแลคุณภาพน้ำประปาจากต้นน้ำถึงก๊อกน้ำ


 


 
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการแผนกโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The WHO Regional Office for South-East Asia Region: WHO/SEARO) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ด้านการตรวจประเมินและฝึกอบรมแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan: WSP) ของ กปน.(เมื่อ 10 มิ.ย.)

นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้สะอาด ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลกมาโดยตลอด และได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัย ซึ่งเป็นเกณฑ์คุณภาพที่ใช้ในทุกภูมิภาคทั่วโลก มาปรับใช้อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเป็นการจัดกระบวนการดำเนินงานเดิมให้เป็นระบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 
 

หลักสำคัญของแผนน้ำประปาปลอดภัย เริ่มตั้งแต่น้ำดิบ โดยการดูแลรักษาแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นทาง และเมื่อน้ำดิบเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำประปา จะต้องมีการปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน ทั้งระบบผลิต ระบบสูบส่ง และสูบจ่าย เพื่อดูแลรักษาคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง จนไปถึงบ้านเรือนประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ใช้น้ำเอง ก็ต้องคอยดูแลรักษาระบบท่อประปา ถังพักน้ำ และภาชนะบรรจุน้ำทุกชนิดภายในบ้านให้ได้มาตรฐาน ด้วยการปรับปรุง ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้น้ำประปาไร้การปนเปื้อนใด ๆ คงคุณภาพเฉกเช่นเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง เพื่อความมั่นใจในการอุปโภค - บริโภคน้ำประปาของประชาชนทุกคน

นายธนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในครั้งนี้ ทีมงานของ WHO และ กปน. จะร่วมกันตรวจประเมิน รวมทั้งฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

บันทึกโดย : วันที่ : 11 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:49:34

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 9:27 am