ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเผยพ.ค.พบแท็กซี่ รถตู้และมอเตอร์ไซด์สาธารณะทำผิดรวม 1,283ราย


 


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง เฉพาะเดือนพฤษภาคม 2559 พบรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ กระทำความผิดรวม 1,283 ราย เตือนผู้ประกอบการและพนักงานขับรถปรับปรุงคุณภาพ    การให้บริการเน้นสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม

 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ       การให้บริการอย่างเข้มข้นจริงจัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาตรการทางกฎหมาย พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ขับรถถึงมาตรฐาน     การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเสริมสร้าง         ความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2559 ได้แก่ รถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พบการกระทำความผิดรวม 1,283 ราย
 
เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิด จำนวนรวม 809 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่    ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 318 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียนหรือไม่ชำระภาษีจำนวน 169 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 106 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 38 ราย เป็นต้น ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิด จำนวนรวม 355 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 146 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 61 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง จำนวน 35 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามรอบที่กำหนด จำนวน 27 ราย เป็นต้น ในขณะการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ 119 ราย เป็นการ   ฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้างส่งผู้โดยสารจำนวน 90 ราย และไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงอีกจำนวน 29 ราย

กรมการขนส่งทางบกดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อ           สร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือ     เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพ
 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันเพื่อให้เกิด          ความปลอดภัยสูงสุด โดยผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผ่านการอบรมและทดสอบตามมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ด้านตัวรถต้องผ่านเงื่อนไขการตรวจสภาพรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 
ในส่วนของของการให้บริการต้องมีความเป็นธรรม ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและภาพลักษณ์ของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจะลงโทษขั้นสูงสุดทันที รวมถึงเข้มงวดตรวจสอบผู้ฝ่าฝืนนำรถส่วนบุคคลมารับจ้าง      ส่งผู้โดยสารในลักษณะเดียวกับรถสาธารณะด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ        และขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก      มีข้อมูลประวัติผู้ขับขี่ทุกคน รถทุกคัน ทำให้ติดตามตัวได้ทันทีในกรณีให้บริการไม่พึงประสงค์หรือกระทำผิดกฎหมาย หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบกได้ทันที โดยระบุรายละเอียดของรถ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ สถานที่ใช้บริการ เพื่อให้การติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว          
 
 
โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บันทึกโดย : วันที่ : 12 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:27:24

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 12:36 am