ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เปิดยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง เส้นทางอุทัยธานี -ตาคลี และเชียงใหม่ - ลำพูน (ข)


 


กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการ เดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 111 เส้นทางอุทัยธานี – ตาคลี และสายที่ 182 เส้นทางเชียงใหม่ – ลำพูน (ข) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น  เปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2559    
 

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 3 สายที่ 111 เส้นทางวิ่งอุทัยธานี – ตาคลี และสายที่ 182 เส้นทางวิ่งเชียงใหม่ – ลำพูน  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้รับความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประกาศรับคำขอเพื่อพิจารณาหาผู้สมควรได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว  โดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายน – 3 สิงหาคม  2559

 
นายจิรุตม์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 111 เส้นทางวิ่งอุทัยธานี – ตาคลี กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ โดยให้ใช้รถโดยสารธรรมดาและหรือรถสองแถว (รถลักษณะมาตรฐาน 3) จำนวนรถ 2 – 3 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว) กำหนดอัตราค่าโดยสารตลอดสาย 29 บาท รวมระยะทางตลอดสาย  62  กิโลเมตร  และสายที่ 182 เส้นทางวิ่งเชียงใหม่ – ลำพูน ให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวนรถ 2 – 3 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว (ไป 5เที่ยว กลับ 5 เที่ยว) กำหนดอัตราค่าโดยสารตลอดสาย  18  บาท  และรถโดยสารธรรมดาและหรือรถสองแถว (รถลักษณะมาตรฐาน 3)  จำนวนรถ 2 – 3 คัน  เดินรถขั้นต่ำวันละ 10 เที่ยว (ไป 5เที่ยว กลับ 5 เที่ยว) กำหนดอัตราค่าโดยสารตลอดสาย                13 บาท รวมระยะทางตลอดสาย 25.5 กิโลเมตร  

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ได้แก่  สภาพของรถ  การเป็นเจ้าของรถ  แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการไอเสียรถยนต์ ควันดำ-ขาว มีสถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการจัดการเดินรถโดยมีระบบการบริหารควบคุมการเดินรถพัฒนาการให้บริการและพนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการบริการ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร  และประวัติการประกอบการขนส่ง                  ในอดีต รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอเพื่อประกอบการพิจารณา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8517-8  สำหรับสายที่ 111 อุทัยธานี – ตาคลี สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0-5651-2356 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โทร. 0-5627-6150  และสายที่ 182 เชียงใหม่ – ลำพูน สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5327-0411 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 0-5352-5545  ในวันและเวลาราชการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย
 

LastUpdate 17/06/2559 07:16:32 โดย : Admin

12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 7:45 pm