ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การรถไฟฯ ชวนคนไทยร่วมงานเฉลิมฉลอง 100 ปี สถานีกรุงเทพ


 


การรถไฟฯ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สถานีกรุงเทพ ครบรอบ 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ จัดแสดงรถจักรไอน้ำที่ยังใช้งานได้ในกิจการรถไฟ จำนวน 4 คัน ตู้โดยสารรถไฟใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในหลายรูปแบบ นิทรรศการจากอดีต สู่ปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต การแสดงประชันระนาดเอกของขุนอิน การแสดงละครเพลงย้อนยุคจากทีมสี่แผ่นดิน การแสดงจำอวดหน้าม่าน เลือกซื้ออาหารในบรรยากาศย้อนยุค “ตลาด 100 ปี หัวลำโพง” ทำแสตมป์ส่วนตัว จำหน่ายแสตมป์ ชุด 100 ปี สถานีกรุงเทพในบูธ บริษัท ไปรษณีย์ไทย และชมหนังสือเล่มพิเศษ “หนังสือ 100 ปี สถานีกรุงเทพ” ที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะ
 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสที่สถานีกรุงเทพ หรือสถานีหัวลำโพง เปิดให้บริการแก่ประชาชนครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ โดยมีการนำรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ จำนวน 4 คัน มาจัดแสดง เปิดโอกาสให้ประชาชนขึ้นชมตู้โดยสารรถไฟใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการในหลายรูปแบบ ชมนิทรรศการจากอดีต สู่ปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต การแสดงประชันระนาดเอกของขุนอิน(โหมโรง) การแสดงละครเพลงย้อนยุคจากทีม สี่แผ่นดิน การแสดงจำอวดหน้าม่าน ร่วมเลือกซื้ออาหารในบรรยากาศย้อนยุค “ตลาด 100 ปี หัวลำโพง” ร่วมถ่ายรูปเพื่อทำแสตมป์ส่วนตัว เปิดจำหน่ายแสตมป์ ชุด 100 ปี สถานีกรุงเทพให้นักสะสมแสตมป์ได้เลือกสะสมในบูธ บริษัท ไปรษณีย์ไทย และชมหนังสือเล่มพิเศษ “หนังสือ 100 ปี สถานีกรุงเทพ” ที่จัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะตลอด 1 ปีที่ผ่านมาการรถไฟฯ มีการปรับปรุงอาคารสถานีภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อพลิกโฉมสถานีรถไฟกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกสำคัญของชาติ ให้มีความสะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย พร้อมต้อนรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกิจการรถไฟ และก่อสร้างสถานีรถไฟกรุงเทพขึ้นมา
 

ที่สำคัญการรถไฟฯ ยังได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2559การรถไฟฯ ได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณ 2 ข้างทางรถไฟ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่สถานีกรุงเทพ – ป้ายหยุดรถยมราช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร ภาครัฐ และประชาชน ได้เห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมต่อการบำรุงรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหวงแหนพื้นที่สาธารณะซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติร่วมกัน ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรการของรถไฟฯ ประชาชน และผู้ใช้บริการรถไฟอีกด้วย”

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ที่ตลาดนัดจตุจักร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยจะร่วมมือกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านค้า สิ่งแวดล้อมภายในตลาดนัดจตุจักร ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม

นายวุฒิชาติกล่าวต่อว่า นอกจากการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day แล้ว การรถไฟฯ ยังได้มีการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ ทั้งด้านใน ด้านนอก และบริเวณรอบตัวอาคารใหม่ทั้งหมด ได้แก่
 
1. ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคา พร้อมทั้งต่อเติมหลังคาคลุมบริเวณชานชาลารถไฟด้านนอก
2. ปรับปรุงผนังด้านในและด้านนอก ดาดฟ้า พร้อมทั้งทาสีตัวอาคารใหม่เพื่อความสวยงาม
3. ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศในโถงกลางสถานี ซึ่งเป็นที่พักผู้โดยสาร ร้านค้า และห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารใหม่ทั้งหมด เนื่องจากใช้งานมานานให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับประชาชนที่ใช้บริการ โดยเครื่องปรับอากาศที่เปลี่ยนใหม่เป็นระบบประหยัดพลังงาน
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานช้างสามเศียร (ด้านหน้าสถานี) และอนุสรณ์สถานปฐมฤกษ์รถไฟหลวง (ท้ายชานชาลาสถานีรถไฟ) และบริเวณโดยรอบ
5. ปรับปรุงและซ่อมระบบไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนระบบการเดินสายไฟใหม่ พร้อมทั้งประดับไฟตัวอาคารสถานี
6. ปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณสถานี เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเดินทาง
7. ติดตั้งจอ LED บอกเวลาขบวนรถ สถานีต้นทางปลายทางในบริเวณชานชาลาต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการของผู้โดยสาร
8. ติดตั้งระบบ CCTV ทั้งภายในและภายนอกสถานี เพื่อเป็นการป้องปราม และป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม
9. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีกรุงเทพใหม่ทั้งหมด โดยใช้เครื่องสุขภัณฑ์ที่ทันสมัย เช่น อ่างล้างหน้าระบบเซนเซอร์ โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติ ซึ่งจะมีจำนวนห้องน้ำที่ให้บริการเพิ่มขึ้น คือ ห้องน้ำชาย แบ่งเป็นห้องสุขา 12 ห้อง โถปัสสาวะ 27 ชุด อ่างล้างหน้า 12 ชุด ห้องอาบน้ำ 5 ห้อง ห้องน้ำหญิง แบ่งเป็นห้องสุขา14 ห้อง อ่างล้างหน้า 12 ชุด ห้องอาบน้ำ 5 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำสำหรับคนพิการชายหญิง อย่างละ1 ห้อง และ 10. เปิดให้บริการห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

 

บันทึกโดย : วันที่ : 17 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:11:26

14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 12:31 am