ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์กระตุ้นคนไทยเร่งใช้สิทธิ FTA กับอินเดีย


 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัวดีนัก แต่ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างแต้มต่อทางการค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง FTA ต่างๆ    โดยจะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีขาเข้าจากประเทศผู้นำเข้าเมื่อส่งสินค้าออก ซึ่งความตกลง FTA แต่ละฉบับจะกำหนดคุณสมบัติของสินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษฯ และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษฯ ไว้ อาทิ FTA  ไทย – อินเดีย กำหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุดิบนำเข้าจากนอกประเทศไทยและอินเดีย จะต้องผลิตถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่กำหนดไว้ในแต่ละพิกัดอัตราภาษีศุลกากร โดยได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่สนใจจะใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยเบื้องต้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลง FTAs ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

 
ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี หรือ Free Trade Agreement: FTA กับอินเดีย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) ซึ่ง FTA ทั้งสอง เป็นตัวช่วย         ผู้ส่งออกในการลดหรือยกเว้นภาษีศุลการกรสำหรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 (มกราคม-มีนาคม) มีการขอใช้สิทธิ FTA ไทย-อินเดีย ส่งออกไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 186.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 164.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิร้อยละ 76.33 ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ และ FTA อาเซียน-อินเดีย มีการขอใช้สิทธิส่งออกมูลค่า 581.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.98 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 618.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 45.48    ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะรายการที่ได้รับสิทธิฯ ถึงแม้มูลค่าการใช้สิทธิ AIFTA จะลดลง แต่สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น โพลิเมอร์ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ โทลูอีน เครื่องแปลงกระแส ไฟฟ้า ยางนอกสำหรับรถยนต์นั่ง เป็นต้น ยังคงมีมูลค่าการใช้สิทธิที่สูงขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับสินค้าที่มีการใช้สิทธิ TIFTA สูงสุด เช่น เครื่องปรับอากาศ โพลิคาร์บอเนต อิพอกไซด์เรซิน    ของอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าอะลูมิเนียมเจือ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ เป็นต้น และสินค้าที่มีการขอใช้สิทธิ AIFTA ส่งออกไปยังอินเดียสูงสุด เช่น เครื่องยนต์ดีเซล มอนิเตอร์และเครื่องฉาย ส่วนประกอบยานยนต์ โพลิเมอร์ และส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่า ผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์ลดภาษีนำเข้าอินเดียจากความตกลงการค้าเสรี 2 ฉบับ คือ TIFTA และ AIFTA โดยก่อนการเลือกใช้ประโยชน์จากความตกลงใด ผู้ส่งออกควรศึกษาพันธกรณี ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากพันธกรณีอย่างเต็มที่ และย้ำว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385 โทรสาร 02 547 4816 e-mail: tpdft@dft.go.th  หรือเว็ปไซด์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 มิ.ย. 2559 เวลา : 15:45:07

27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 9:41 am