ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ส.อ.ท.เผยดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯ พ.ค.59 อยู่ที่ 86.4 จาก 85.0 ในเม.ย.


 


นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ค.59 อยู่ที่ 86.4 เพิ่มขึ้นจากระดับ 85.0 ในเดือนเม.ย.เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ 
          
จากการสำรวจ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เนื่องจากความกังวลต่อปัญหาภัยแล้งได้เริ่มคลี่คลาย ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ประกอบกับในเดือนพ.ค. เป็นช่วงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ทำให้มีคำสั่งซื้อและยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อีกทั้งผู้ประกอบการเห็นว่า นโยบายส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาครัฐ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ครบวงจร และอิเล็คทรอนิคส์
         
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องกระทบต่อต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า
          
สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 98.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 97.2 ในเดือนเม.ย.เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนของภาครัฐที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน จะส่งผลดีต่อการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการในอนาคตและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนพ.ค. คือ ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการขยายตลาดเมืองรองในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มากขึ้น ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างช่องทางในการเจรจาการค้าและขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหญ่ในการให้ความรู้และคำแนะนำในการขยายตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs และเสนอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าการลงทุน เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:05:16

16-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 16, 2020, 1:51 am