ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เพื่อไทยแถลงการณ์จี้รัฐบาลหยุดใช้อำนาจสกัดกั้นผู้มีความเห็นต่าง


 


พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกแถลงการณ์เรื่อง หยุดการใช้อำนาจคุกคาม ขัดขวาง ประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ และปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยในการเข้าร่วมกระบวนการประชามติ อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า 

ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐอันประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ได้จับกุมคุมขังนักศึกษาและประชาชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์แสดงความเห็นและเชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและแจกจ่ายเอกสารลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ที่ตลาดเคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 59 และได้มีการจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันต่างๆที่จัดกิจกรรม “24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย” บริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญในวันที่ 24 มิถุนายน 59 นั้น
 
พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การขัดขวางและจับกุมประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนในการแสดงความเห็นและดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกัน ในการเข้าร่วมกระบวนการลงประชามติที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และถือเป็นการอาศัยข้อกฎหมายที่ขัดต่อหลักการทำประชามติสากลและขัดหลักสิทธิมนุษยชน มาดำเนินการคุกคามผู้เห็นแตกต่างจากรัฐบาลอย่างลุแก่อำนาจ ที่สำคัญ การดำเนินการเช่นนี้ของผู้มีอำนาจในปัจจุบันจะยิ่งส่งผลให้การทำประชามติครั้งนี้ไร้ความหมาย เพราะประชามติที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนตกอยู่ในภาวะความหวาดวิตกและหวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน ย่อมขาดความชอบธรรมและขาดการยอมรับทั้งจากในและนานาอารยประเทศ
     
พรรคเพื่อไทย จึงมีข้อเสนอเรียกร้องไปยัง คสช. และผู้มีอำนาจในคณะรัฐบาลปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

1.ขอให้หยุดการใช้อำนาจที่เป็นการสกัดกั้นและขัดขวางนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่างจากผู้มีอำนาจ ในการดำเนินกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะนำไปลงประชามติโดยพลัน และขอให้หยุดการดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยทันที 
2.ขอให้ดำเนินการปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง ที่ออกมาดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชามติทันที โดยไม่มีเงื่อนไข 
3.ขอให้เร่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปลงประชามติอย่างเสรี เสมอภาคและเกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนที่สนับสนุนการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ตามหลักการของการทำประชามติสากล เพื่อพิทักษ์หลักการของระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงสืบต่อไปเยี่ยงนานา อารยประเทศ 

บันทึกโดย : วันที่ : 26 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:48:45

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 12:04 am