ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ดซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง'จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช'นั่งประธานกรรมการ


 

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เป็นประธานกรรมการธนาคาร, ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ เป็น รองประธานกรรมการ และ กรรมการและประธานสำรอง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและดูแลกิจการ ขณะเดียวกัน มีมติแต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

 
 

LastUpdate 27/06/2559 15:52:14 โดย : Admin

15-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 15, 2020, 2:08 am