ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อนันดาฯเข้าร่วมลงทุนกับ SEA Investment Five Pte. Ltd.พัฒนาคอนโดฯ3โครงการ


 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ANAN) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint VentureAgreement) กับ SEA Investment Five Pte. Ltd. (SEAI5) ซึ่ง เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด (Mitsui FudosanCo., Ltd.) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 51: 49 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกัน 3 โครงการผ่าน 3 บริษัทย่อย


(1) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย เพชรบุรี จำกัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เจม-ไลน์38 จำกัด  ทุนจดทะเบียน 550,000,000บาท โดย อนันดาฯถือหุ้น51 % และ SEAI5ถือ 49%ช่วงเวลาเปิดโครงการปี 2559 
 
(2) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย บางจาก จำกัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เจวี-โค2 จำกัด ทุนจดทะเบียน 950,000,000บาท โดย อนันดาฯถือหุ้น51 % และ SEAI5ถือ 49%ช่วงเวลาเปิดโครงการปี 2559 
 
(3) บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อุดมสุข จำกัด ภายใต้ชื่อบริษัทเดิมคือ บริษัท เอดีซี – เจวี4 จำกัด ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท โดย อนันดาฯถือหุ้น51 % และ SEAI5ถือ 49%ช่วงเวลาเปิดโครงการปี 2559 

โดยบริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว กับ SEAI5 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตนั้น จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละฝ่าย ในสัดส่วนร้อยละ 51:49
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 13 ก.ค. 2559 เวลา : 07:43:05

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 1:41 pm