ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นิด้าโพลเผยผลสำรวจครั้งที่ 9 ปชช.59.73% ยังไม่ตัดสินใจรับ/ไม่รับร่างรธน.


 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน        เรื่อง “ผลสำรวจครั้งที่ 9: การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ    18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการตัดสินใจลงประชามติ          ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 และความคิดเห็นต่อข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี


จากผลการสำรวจครั้งที่ 9 เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.73 ระบุว่า  ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 32.27 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 5.93 ระบุว่า ไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 2.07 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน 
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอการให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี        มีสิทธิร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.14 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมา ร้อยละ 29.40 ระบุว่า ไปลงมติเห็นด้วย ร้อยละ 21.13 ระบุว่า ไปลงมติไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.33 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจน
 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 24 ก.ค. 2559 เวลา : 08:04:11

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 5:33 pm