ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สธ.กักตัวชายชาวตะวันออกกลางสงสัยติดเชื้อ 'เมอร์ส'รอผลยืนยัน


 

สธ. เข้มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเมอร์สสูงสุด พร้อมแนะประชาชนพบผู้ป่วยสงสัยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทันที

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2559) ที่กรมควบคุมโรค นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์สตามมาตรการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ของกระทรวงสาธารณสุข ให้คงความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยโรคเมอร์สทุกวัน โดยศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค(EOC) พร้อมดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วันต่อสัปดาห์ และพร้อมรายงานสถานการณ์ภายใน 120 นาที และได้กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคเมอร์สใน 3 ส่วน คือ ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ในโรงพยาบาล และในชุมชน โดยที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศได้จัดพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้เดินทาง โรงพยาบาลได้เตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ห้องแยกโรค ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนมาตรการในชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เฝ้าระวังติดตามในพื้นที่  ล่าสุดพบผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อ (Probable case) รายใหม่จำนวน 1 ราย เป็นชาวตะวันออกกลาง เพศชาย อายุ 18 ปี ขณะนี้อยู่ในห้องแยกผู้ป่วยตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่างรอผลยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ 
 
          
นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า โรคเมอร์ส ได้ถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 12 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งถือเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอันตราย สามารถติดต่อกันได้ง่าย ถ้าเกิดการติดต่ออาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้  ดังนั้น หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที  ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังและระบบคัดกรองที่อย่างเข้มข้น
 
 
หากผลการตรวจหรือหลักฐานในห้องปฎิบัติการ พบว่าเข่าข่ายตามนิยามของการเฝ้าระวังโรค กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ และมีประวัติเสี่ยง เช่น เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย เป็นต้น ในส่วนผู้ป่วยสงสัยน่าจะติดเชื้อรายใหม่นั้น มีประวัติเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร อาการทั่วไปดีขึ้น ไม่มีไข้แล้ว ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดำเนินการสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันที ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ได้มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรับการกักกันแล้ว
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 
          
ในระหว่างรอการยืนยันผลจากจากผู้เชี่ยวชาญนั้น กรมควบคุมโรคจะดำเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเมอร์สของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่สูงสุด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องโรคติดต่ออันตราย นอกจากนี้ ยังได้มีการประสานงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรกรมควบคุมโรคจะแจ้งให้ประชาชนทราบ และขออย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัย โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
         
 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สถานการณ์ของโรคเมอร์สทั่วโลก ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,791 ราย เสียชีวิต 640 ราย จาก 27 ประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อมิถุนายน 2558 และรายที่สองเมื่อมกราคม 2559 และเนื่องจากผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศทั้งไปและกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง  
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ค. 2559 เวลา : 15:44:28

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 12:24 pm