ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BCP และบ.ย่อย ไตรมาส 2/59 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 2.42 พันลบ.


 


บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) ไตรมาส 2/59 มีกำไรสุทธิ 2.42 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.76 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.79 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.03 บาท
         
 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                             สอบทาน/ตรวจสอบ
                                  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)

                                 ไตรมาส 2                  งวด 6 เดือน

                        ปี         2559        2558       2559            2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,417,016   2,793,919  2,463,613   3,831,167
กำไร (ขาดทุน)           1.76            2.03         1.79             2.78
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
 

LastUpdate 09/08/2559 18:37:47 โดย : Admin

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 1:25 am