ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานศึกษาระบบการจัดการผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนำมาปรับใช้


 


ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบ 3 หน่วยงาน ศึกษาระบบบริหารจัดการผู้สูงอายุของญี่ปุ่น เตรียมลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และอีก 16 บริษัท นำร่องส่งเสริมการจ้างงานใหม่ผู้สูงอายุภายในเดือนกันยายน

 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า Mr. Tomoaki Katsuda ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ด้านแรงงานระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ได้เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมเสนอความร่วมมือและยินดีให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ระบบการจัดหางานผู้สูงอายุ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญกับการให้คนสูงอายุได้มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีศูนย์ Hello Work มีระบบประกันสังคม บำนาญผู้สูงอายุ การคุ้มครอง และพัฒนาทักษะที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงผู้สูงอายุในชุมชนที่เรียกว่า Silver group โดยส่งเสริมการทำงานทั้งในชุมชน และเขตเมือง

 
 
ญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขกฎหมายการเกษียณอายุเป็น 60 ปี และพยายามส่งเสริมให้สามารถทำงานจนถึงอายุ 65 ปี ในงานประเภทที่ยังทำได้ และงานในชุมชน นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีการจัดการะบบเงินชราภาพหรือเงินบำนาญที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตทั้งครอบครัวด้วย ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีและจะนำมาปรับใช้ โดยจะมอบสำนักงานประกันสังคมนำไปศึกษาและเจาะลึก และมอบให้กรมการจัดหางานไปศึกษารูปแบบและการทำงานของศูนย์ Hello Work

 
 
 อีกทั้งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ กระทรวงแรงงานจะจัดให้มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และอีก 16 บริษัท เพื่อจัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมการจ้างงานใหม่ผู้สูงอายุ และในวันที่ 26 กันยายนนี้ กระทรวงแรงงานร่วมกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดประชุมปฏิบัติการ Worker Shop เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้กรมต่างๆ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาเรื่องของอัตราค่าจ้างสำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุแบบรายชั่วโมง รวมถึงทางกระทรวงการคลังยังได้มีแผนที่จะออกมาตรการสนับสนุนด้านภาษีการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยสามารถหักภาษีได้2เท่า และเงินอุดหนุนการจ้างงานผู้สูงอายุรายละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10% ด้วย
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 ส.ค. 2559 เวลา : 07:44:28

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 7:23 pm