ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสทช.ออกประกาศฯบังคับผู้ประกอบการโทรคมนาคมนำสายลงดิน


 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมี่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้การลงทุนและการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินหรือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บริการทางด้านโทรคมนาคม พ.ศ. …  โดยให้สำนักงาน กสทช.ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เพื่อจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถออกเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2559 นี้ 


ร่างประกาศฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบังคับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อมีแนวเส้นทางใดมีการสร้างท่อใต้ดิน ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องนำสายลงตามแนวเส้นทางนั้นๆ แต่หากแนวเส้นทางยังไม่มีการก่อสร้างจะต้องมีการจัดระเบียบสายโทรคมนาคม เพื่อทัศนียภาพที่ดีและปลอดภัยแก่ประชาชน และการกำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายให้เป็นธรรม ทั้งต่อผู้เช่า และผู้ให้เช่า

นายฐากร กล่าวว่า นอกเหนือจากสายโทรคมนาคมแล้ว กสทช.เห็นว่า จะบังคับไปถึงผู้ประกอบการเคเบิลทีวีด้วย ให้เอาสายเคเบิลลงใต้ดิน ซึ่งจะนำแนวคิดดังกล่าวไปหารือกับผู้ประกอบการในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
 
 

LastUpdate 11/08/2559 07:54:24 โดย : Admin

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 11:47 pm