ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ดแบงก์กรุงไทยมีมติตั้ง ' ผยง ศรีวณิช' นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่


 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการธนาคารกรุงไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหามีการเสนอให้ นายผยง ศรีวณิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  แทนนายวรภัค ธันยาวงษ์ ที่จะหมดวาระลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งนายวรภัคไม่ประสงค์จะต่อวาระ กระบวนการหลังจากนี้จะมีการเจรจาเรื่องอัตราค่าจ้างและรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งเอ็มดีของธนาคารกรุงไทย มีวาระ 4 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระ หรือระยะเวลา 8 ปีนายผยง ศรีวณิช  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน อายุ 47 ปี  การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, USA  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  University of Arizona, Tucson, Arizona, USA

ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   กรรมการผู้จัดการสายงาน Global Markets และ Country Treasure, Citibank, Thailand & Affiliates
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ส.ค. 2559 เวลา : 07:46:55

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 2:50 pm