ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการ 'ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี'


 


กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี” จัดสื่อแสดงภาพพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของกรมธนารักษ์ทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ                การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เตรียมจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล                    เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา                      มหาราชินี” ซึ่งเป็นการจัดงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ๒๕๕9 ของกรมธนารักษ์ โดยจะมีการจัดแสดงเรื่องราวการทรงงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพ การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร การทอผ้าไหมและ                 พระราชกรณียกิจทางการสังคมสงเคราะห์ รวมถึงร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนด้วยพระเมตตาอันใหญ่หลวง

 
 
การจัดแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการจัดสื่อแสดงภาพพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานแสดงผ่าน Exhibition Board รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และในโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือเหตุการณ์สำคัญระหว่าง  ประเทศ นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานของกรมธนารักษ์ทั้ง 4 ภารกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ และการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวต่อว่า จุดเด่นภายในงานนิทรรศการในครั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้นำเสนอห้องนิทรรศการทั้งหมดรวม ๗ โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ถวายพระพร ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยระบบ Touch Screen บนจอ LED พร้อมมีคำถวายพระพรให้เลือก โซนที่ 2 พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากพระราชดำริ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โซนที่ 3 การประเมินราคาที่ดิน มีการให้บริการตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สินผ่านระบบ online สามารถทราบผลได้ทันที จัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ในการสำรวจ เก็บข้อมูล รวมถึงจัดแสดงระบบการเผยแพร่ราคาประเมินทรัพย์สินผ่าน Application ซึ่งสามารถดูได้บนโทรศัพท์มือถือ โซนที่ 4 ด้านที่ราชพัสดุ มีการจำลองแบบบ้านต่างๆ เป็นโมเดลให้ชมเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้าร่วมชมงานนอกจากนี้ จะมีการเปิดรับจองโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โดยจะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน                  ร่วมให้บริการรับจองและพิจารณาสินเชื่อให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานที่สนใจ โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคูคลอง และนำเสนอโครงการอาคารราชพัสดุโรงภาพยนตร์ปรินซ์ และชุมชนโดยรอบบริเวณ โซนที่ 5 โรงกษาปณ์ จัดแสดงแบบปูนปลาสเตอร์ต้นแบบเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสสำคัญๆ ทั้งหมดมาให้ชมเป็นครั้งแรก และจัดแสดงขั้นตอนต่างๆ ในการทำต้นแบบเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

 
นอกจากนี้ ในโซนที่ 5 จะมีสมาคมเหรียญกษาปณ์แห่งประเทศไทย และสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย มาร่วมจัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึก โดยเป็นของสะสมซึ่งบางชิ้นไม่สามารถประเมินค่าได้ และหาชมได้ยากนับเป็นการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผ่านเหรียญต่างๆ โซนที่ 6 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินแต่ละแห่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โซนที่ 7 กิจกรรมบนเวที จะมีการจัดกิจกรรมนาทีทองวันละ ๒ รอบ สำหรับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสซื้อเหรียญที่ผลิตขึ้นในวาระพิเศษที่ไม่ได้เปิดให้จ่ายแลกตามปกติทั่วไปแล้ว และการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับในโซนที่ 8 คือ การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญ โดยจะมีการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโรงกษาปณ์ ซึ่งมีเหรียญที่เป็นไฮไลท์มาจำหน่าย ได้แก่ เหรียญสีรูปดอกแคทลียาควีนสิริกิติ์ (กล้วยไม้) เป็นเหรียญเงินพิมพ์สีที่ทำขึ้นใหม่และจำหน่ายเป็นครั้งแรกเฉพาะในงานนิทรรศการฯ และจะมีการเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก                 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ ในโซนนี้ยังมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาร่วมออกบูธ เพื่อจัดแสดงและ                จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล                    เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และแสตมป์ในโอกาสสำคัญอื่นๆ

นิทรรศการ “ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่                  19 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี กาญจนาภิเษก ซึ่งจะมอบให้วันละ 1,000 ชุด รวม 3 วัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด กรมธนารักษ์คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินและพสกนิกรชาวไทย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเทิดทูนและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอันเป็นมรดกของชาติ และรับรู้ความสามารถของช่างผีมือไทย ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ผ่านเหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และในโอกาสสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวของกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศ นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ส.ค. 2559 เวลา : 07:58:52

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 11:46 am