ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมช.คมนาคม-ผู้ว่าการรถไฟฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการรถไฟสายใต้ กรุงเทพ- ชุมพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟสายใต้ กรุงเทพ-ชุมพร เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ บริเวณสถานีห้วยทรายเหนือ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟในแนวเส้นทาง และเร่งรัดโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ และสื่อมวลชน เดินทางไปตรวจราชการในเส้นทางรถไฟสายใต้ เส้นทางกรุงเทพ - ชุมพร เพื่อติดตามการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่ง ทั้งทางราง และทางน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ได้นำคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ บริเวณสถานีห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นอันดับแรก โดยมีการรับฟังข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อผลักดันการลดอุบัติเหตุจากการสัญจรผ่านจุดตัดรถไฟให้เหลือน้อยลง หลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มีการลงพื้นที่ร่วมประชุมกับ นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี เมืองชะอำ ตลอดจนผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟไปแล้ว ซึ่งได้รับผลสรุปในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างน่าพอใจ

จากนั้น คณะฯ ยังได้มีการตรวจเยี่ยมโครงการท่าเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารบริเวณสะพานปลาหัวหิน และโครงการท่าเรือเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสาร และรถยนต์บริเวณปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการเดินทางทางน้ำ ที่รัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้นำคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวเส้นทางโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร พร้อมทั้งให้นโยบายเร่งรัดการลงทุนก่อสร้างให้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ซึ่งเป็นประตูการเดินทางสู่ภาคใต้ให้มีความสะดวกรวดเร็ว สอดรับกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร วงเงินลงทุน 17,249.90 ล้านบาท ไปเรียบร้อยแล้ว และมีแผนเปิดให้ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) รวมถึงเริ่มลงมือก่อสร้างได้ภายในปีนี้ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี แล้วเสร็จภายในปี 2562

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าการรถไฟฯ ยังได้ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีรถไฟตลอดเส้นทาง ตั้งแต่สถานีรถไฟห้วยทรายเหนือ สถานีหัวหิน สถานีปราณบุรี สถานีประจวบคีรีขันธ์ สถานีบางสะพานใหญ่ สถานีมาบอำมฤต และสถานีชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังอุปสรรคปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำมาสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนรถไฟ รวมถึงการให้บริการเดินรถแก่ประชาชนที่มีคุณภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ส.ค. 2559 เวลา : 07:52:33

12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 10:04 pm