ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
PTTGCเผยเหตุไฟไหม้ถังเก็บน้ำเสียของโรงงานบ. พีทีที ฟีนอล ไม่กระทบเครื่องจักร


 


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 2.45 น. ได้เกิดเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำเสียที่มีในระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออกมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัท       ฟีนอล จำกัดสามารถระงับเหตุไฟลุกไหม้เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา 4.13 น.เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรของโรงงานฟีนอลหน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และโรงงาน BPAทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด มีประกันคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเครื่องจักรชำรุด ธุรกิจหยุดชะงักและประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Machinery Breakdown, BusinessInterruption Insurance Policy, and Third Party Liability) ซึ่งในขณะนี้ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัดและบริษัทประกันภัยอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ส.ค. 2559 เวลา : 09:49:55

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 9:46 am