ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงาน จัดทีมช่างบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ


 


 
ก.แรงงาน กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือทั้งระยะเร่งด่วน และภายหลังน้ำลด พร้อมรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทีมช่างซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค
         
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทั้งระยะเร่งด่วน และภายหลังน้ำลด โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติและเดือดร้อนด้านอาชีพ ในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินจะเข้าไปดูแลประชาชนร่วมกัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ เบื้องต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานสังกัดในพื้นที่พร้อมจัดทีมช่างเข้าไปซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายหลังน้ำลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ประชาชนแล้ว
          
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยธรรมชาติและเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานและจังหวัดนั้นมีแนวทางปฏิบัติใน 5 ขั้นตอน คือ ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย ภายหลังเกิดภัย การรายงานสถานการณ์ และการติดตามผล กล่าวคือ ในขณะเกิดภัยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และภายหลังเกิดภัยให้บูรณาการออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานให้ลูกจ้าง ดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพเพื่อเป็นการเยียวยาหลังประสบภัยให้ประชาชนมีรายได้ยังชีพต่อไป
        
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 ส.ค. 2559 เวลา : 07:24:35

27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 7:27 pm