ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมควบคุมโรคเตรียมขยายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้


 


 
กรมควบคุมโรคเตรียมขยายคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ หวังดูแลสุขภาพผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวให้คลอบคลุมทุกพื้นที่
 
เมื่อ 7 ก.ย.  ที่ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จังหวัดสงขลา  นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2559 นี้ เป็นปีแรกของการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้ประชากรทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางไปมาสะดวกขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นสถานที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆ ของโลก และนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีหนึ่งๆ มีจำนวนหลายสิบล้านคน อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยของผู้เดินทางได้ง่ายขึ้น 
         
ซึ่งการเดินทางดังกล่าว มีโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ได้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้เดินทาง และพฤติกรรมในการเดินทาง เช่น อายุ โรคประจำตัว ลักษณะกิจกรรม เป็นต้น และมีความเสี่ยงมากขึ้นในพื้นที่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ความสะอาดและระบบสุขาภิบาล การบริการทางการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรคที่ไม่เพียงพอ  ซึ่งปัญหาสุขภาพในระหว่างเดินทางนี้ สามารถดูแลและป้องกันตนเองได้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมตัวที่ดีทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังกลับจากเดินทาง
         
นายแพทย์อำนวย กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดตั้ง “คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” โดยกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ซึ่งขณะนี้
ได้จัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวไปแล้ว  จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี     2.ศูนย์วัณโรคเขต 1 จ.เชียงใหม่  3.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  4.ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จ.สงขลา  5.รพ.หนองคาย  6.รพร.เชียงของ จ.เชียงราย  7.รพ.นครพนม และ 8.รพ.มุกดาหาร และในสัปดาห์หน้าจะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม. ซึ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่ 12 กันยายน 2559 และที่ รพ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่ 13 กันยายน 2559 นี้เช่นกัน   
         
 
ในพื้นที่ภาคใต้ มีคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 3 แห่ง โดยแห่งแรก คือ ศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จ.สงขลา  ส่วนแห่งที่ 2 คือ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดที่จะเปิดดำเนินการในวันที่ 13 กันยายน นี้ คือ รพ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นคลินิกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยและที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่เดินทางไปในเขตติดโรคไข้เหลือง ไข้กาฬหลังแอ่น รวมถึงผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
         
 
สำหรับศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ จ.สงขลาแห่งนี้ ถือเป็นคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคใต้ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา  โดยความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภัยอันตรายลดน้อยลง  นอกจากนี้ ยังพบว่าจังหวัดสงขลามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2557 จาก 4,300,646 คน เป็น 6,124,972 คน (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)  ปัจจุบันเฉพาะ อ.หาดใหญ่ มีนักท่องเที่ยวถึงประมาณ 2.4 ล้านคน และในปี 2558 ประเทศไทยมีจำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 10,400 คน ภาคใต้ตอนล่างมีผู้เดินทาง 7,085 คน (ร้อยละ 68.12) ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคครบถ้วน และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน (IHR 2005) ตามที่ซาอุดิอาราเบียกำหนด 
         
ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ สามารถรับบริการให้คำแนะนำและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ที่หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 หาดใหญ่ หรือศูนย์หาดใหญ่นวรัตน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 0-7425-7272 หรือที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค 02-590-3726 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ย. 2559 เวลา : 10:46:54

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 10:11 pm