ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
MAKROตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ในกัมพูชาดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง


 


นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ชื่อบริษัท   MAKRO (CAMBODIA) COMPANY LIMITED

จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อ 16 กันยายน 2559 ดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 8,000,000,000 เรียลกัมพูชา หรือประมาณ 70,000,000 บาท(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ ต่อ 4,000 เรียลกัมพูชา หรือ 35 บาท)

โครงสร้างการถือหุ้น  
1) บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70
2) นักลงทุนท้องถิ่นชาวกัมพูชา ถือหุ้นร้อยละ 30

บันทึกโดย : วันที่ : 20 ก.ย. 2559 เวลา : 09:13:33

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 8:43 pm