ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาตุนหวงยกระดับความร่วมมือด้านวัฒนธรมบนเส้นทางสายไหม


 


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่ม ตุนหวง) ซึ่งจะมีการประกาศในงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (The First Silk Road (Dunhuang) International Cultural Expo) ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานเมืองตุนหวง มณฑลกานซู และนาย Luo Shugang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วย ผู้แทนองค์กรต่างๆ จาก 85 ประเทศ และ 5 องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ จอร์แดน อิหร่าน มาซิโดเนีย ตูนิเซีย ไทย ยูเครน ศรีลังกา โครเอเชีย บังกลาเทศ มอลโดวา มอนเตเนโกร ทาจิกิสถาน แอลเบเนีย เบลารุส เนปาล บัลแกเรีย สเปน เวียดนาม คาซัคสถาน เกาหลีใต้ มาเลเซีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สิงคโปร์ องค์การยูเนสโก องค์การท่องเที่ยวโลก ฯลฯ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงและมีประวัติเกี่ยวกับเส้นทางสายไหม มาร่วมงานประมาณ 1,500 คน
          
นายวีระ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับร่างปฏิญญาตุนหวงนั้น รัฐมนตรีวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ และผู้ช่วยรัฐมนตรีวัฒนธรรม ผู้แทนประเทศบนเส้นทางสายไหมที่มาร่วมงานจะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการประกาศปฏิญญาตุนหวง โดยสาระสำคัญของปฏิญญาดังกล่าวมุ่งเน้นให้มีการเจรจา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และปฏิญญาสากลว่าด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนหลักการพื้นฐาน ประกอบด้วย การเชื่อมั่นในความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเท่าเทียมและความไม่แบ่งแยก การปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทุกประเทศ การเพิ่มพูนระดับ การเจรจาทางวัฒนธรรมและความร่วมมือในหลายระดับและการเสริมสร้างความร่วมมือและการค้าทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์โดยการใช้มิติวัฒนธรรม
          
อย่างไรก็ตามในร่างปฏิญญาตุนหวง (ความคิดริเริ่มตุนหวง) เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางนโยบายที่มีนัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบกับการเข้าร่วมงานมหกรรมเส้นทางสายไหมฯ ครั้งที่ 1 จะมีการประกาศร่างปฏิญญาตุนหวง ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เสนอให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบ
บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.ย. 2559 เวลา : 15:02:59

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 6:51 pm