ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
จัดเทศกิจดูแลท่าเรือเส้นทางคลองผดุงฯ เข้มงวดจำกัดผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัย


 


นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30/2559 (19 ก.ย. 59) ซึ่งมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน (คลองผดุงกรุงเกษม) ซึ่งโครงการดังกล่าว สจส.ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือตลาดเทวราช รวมทั้งทำทางเชื่อมต่อไปยังท่าเรือด่วนเจ้าพระยา (ท่าเรือเทเวศร์) เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา
 
นอกจากนี้ได้ทำการปรับเวลาการเดินเรือใหม่ให้ถี่ขึ้น ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-09.00 น. เรือออกทุก 20 นาที (ปรับเวลาใหม่เป็นทุก 15 นาที) เวลา 09.00-16.00 น. เรือออกทุก 30 นาที (ปรับเวลาใหม่เป็นทุก 20 นาที) เวลา 16.00-20.00 น. เรือออกทุก 20 นาที (ปรับเวลาใหม่เป็นทุก 15 นาที) สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-20.00 น. เรือออกทุก 30 นาที (ปรับเวลาใหม่เป็นทุก 20 นาที) ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดทดลองเดินเรือ วันที่ 5-18 ก.ย. 59 มีผู้โดยสารแล้ว จำนวน 17,749 คน โดยท่าเรือที่มีผู้โดยสารมากที่สุด คือ ท่าเทเวศร์ ท่าหัวลำโพง และท่าราชดำเนินนอก ตามลำดับ

สำนักงานเขตที่เป็นพื้นที่การทดลองเดินเรือ ประกอบด้วย เขตดุสิต ปทุมวัน พระนคร สัมพันธวงศ์ และ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า และเพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยแผนที่การท่องเที่ยว เส้นทางเดินเท้า และทางจักรยาน รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าประจำท่าเรือ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สจส. เก็บข้อมูลจากการทดลองเดินเรือ ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และการสอบถามจากประชาชน เพื่อประกอบในการกำหนดค่าโดยสารที่เหมาะสมในอนาคต พร้อมจัดทำหลังคาและเก้าอี้พักสำหรับคนชราและผู้พิการบริเวณท่าเรือ รวมทั้งให้เข้างวดในการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในการเดินเรือแต่ละเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 

LastUpdate 20/09/2559 18:29:00 โดย : Admin

15-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 15, 2020, 2:28 am