ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน. ปิดรับชำระค่าน้ำและให้บริการ 14 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.


 

นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน เพื่อให้ประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น 


เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กปน. จึงกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดงานของ กปน. เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน โดยจะปิดรับชำระค่าน้ำและให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการชำระค่าน้ำและขอคำปรึกษาในการใช้น้ำได้ทุกวัน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ห้างเซ็นทรัล เวสเกต ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส หรือชำระค่าน้ำประปาได้ที่ตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 ต.ค. 2559 เวลา : 12:10:23

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 2:38 pm