ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปรับเส้นทางรถ Shuttle Bus และเวลาเดินเรือคลองผดุงฯ บริการประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย


 


นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ได้ปรับเส้นทางการให้บริการรถ Shuttle Bus (รถราง) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากเดิมให้บริการ 3 เส้นทาง ปรับเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มจากจุดที่ 1 อนุสาวรีย์ทหารอาสา จุดที่ 2 กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จุดที่ 3 ท่าพระอาทิตย์ จุดที่ 4 แยกบางลำพู จุดที่ 5 สะพานวันชาติ จุดที่ 6 ผ่านฟ้า จุดที่ 7 โรงแรมรัตนโกสินทร์ และเส้นทางที่ 2 เริ่มจากจุดที่ 1 ศาลยุติธรรม จุดที่ 2 สวนเจ้าเชษฐ์ จุดที่ 3 สนามหลวง โดยเบื้องต้นให้บริการเวลา 09.00 – 20.00 น.

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ปรับเวลาการให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือหัวลำโพง ถึงท่าเรือตลาดเทวราช สำหรับวันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 06.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้บริการเวลา 08.00 – 20.00 น. โดยจะมีเรือออกทุก 10 นาที ทั้งนี้ ในการให้บริการรถรางและเรืออาจมีการขยายเวลาการให้บริการตามความเหมาะสมต่อไป
 

บันทึกโดย : วันที่ : 22 ต.ค. 2559 เวลา : 10:10:59

29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 2:54 pm