ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
เวิลด์แบงก์ปรับอันดับ 'ไทย' อยู่อันดับที่46ความสะดวกในการทำธุรกิจ


 


เมื่อวันที่ 26 ต.ค.นายอูลริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยรายงาน Doing Business 2017 "โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน" ซึ่งเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยอยู่ในอันดับที่ 46 จากปีก่อนอยู่ในอันดับที่ 49 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยยังอยู่ใน 50 ประเทศแรกของโลกที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจ โดยไทยสามารถลดช่องว่างในการดำเนินงานและช่วงห่างจากประเทศชั้นนำต่างๆ ซึ่งในปี 2560 ไทยได้คะแนนเพิ่มเป็น 72.53 คะแนน จากปีก่อนได้ 71.65 คะแนน  เป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 และมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ 23 

คะแนนที่ปรับดีขึ้น 5 ด้านชัดเจน คือ การเริ่มต้นธุรกิจที่ขึ้นจากอันดับที่ 96 เป็น 78 ด้านการได้รับสินเชื่อจากอันดับ 97 เป็น 82 ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน จาก 36 เป็น 27 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง จาก 57 เป็น 51 และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลายจากอันดับที่ 49 เป็น 23 ทั้งนี้ ธนาคารโลกเห็นว่าประเทศไทยได้มีการปฏิรูปที่โดดเด่น 3 ด้าน คือ การอำนวยความสะดวกด้านการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น การเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการล้มละลายด้วย
 
สำหรับ 10 ประเทศแรก ที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจ ได้แก่ นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เดนมาร์ก  เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้  นอร์เวย์  สหราชอาณาจักร สหรัฐ สวีเดน และ สาธารณรัฐมา ซิโดเนีย ตามลำดับ 
 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับที่ดีขึ้น มาจากการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือผลักดันและลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้น้อยลง อย่างไรก็ตามภาครัฐยังต้องเร่งในการพัฒนาบริการให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆต่อไป


      

LastUpdate 26/10/2559 14:28:18 โดย : Admin

26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 9:06 am