ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รองปลัดยธ. เซ็นคำสั่งย้าย 'พ.ต.ท.พงศ์อินทร์-พ.ต.ท.สมบูรณ์' พ้นตำแหน่งรองอธิบดีDSI


 


นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่งที่ 536/2559 เรื่องการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 3 ราย ประกอบด้วย พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผบ.สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ดีเอสไอ ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 แล้ว
          
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 และ มาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 จึงให้ข้าราชการดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ พ.ต.ท.ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โอนไปสังกัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559
          
ด้าน นายธวัชชัย  กล่าวถึง เรื่องการโอนย้ายข้าราชการดีเอสไอ 3 ราย เนื่องจากทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามมายังกระทรวงยุติธรรมจะขอเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 รายดังกล่าวมาช่วยงาน ทางกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ขัดข้อง ก่อนมีการเซ็นโอนย้ายขาดจากดีเอสไอ ไปสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยตนอยู่ระหว่างการทำหน้าที่รักษาการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เลยเซ็นคำสั่งไปเมื่อวาน และมีการส่งหนังสือตามระเบียบขั้นตอนราชการ
      
นายธวัชชัย ระบุว่า การโอนย้ายครั้งนี้เป็นการขอให้ไปช่วยงานราชการ ไม่ใช่โอนย้ายเพราะมีความผิดทางวินัย หรืออื่นๆ 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2559 เวลา : 23:16:34

12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 10:17 pm