ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสร. เตือนนายจ้างยื่นแบบรายงานสภาพการจ้างฯภายใน ม.ค. 60 ฝ่าฝืนมีโทษอาญา


 


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างร่วมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.๑๑) ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติมีโทษทางอาญาปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
          
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างร่วมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.๑๑) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.๑๑) ให้กับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างครบสิบคนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอเตือนให้นายจ้างที่ได้รับแบบฯจัดเตรียมข้อมูลตามที่กำหนดและส่งให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษอาญาปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
          
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบสิบคนและได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.๑๑) ขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป สำหรับสถานประกอบกิจการที่เพิ่งมีลูกจ้างครบสิบคนและไม่ได้แบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.๑๑) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.protection.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือที่สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ๑๕๔๖บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2559 เวลา : 11:52:44

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 9:49 am