ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บีโอไอเตรียมหารือผู้ผลิตอาหารสัตว์คุยแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ


 

บีโอไอเชิญกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ หารือถึงแนวทางการยกระดับการผลิตและการวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหาร พร้อมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

          
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า หลังจากที่ ได้เปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์อีกครั้ง บีโอไอจะเชิญบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ของไทยมาพบปะในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อหารือในเรื่องการผลิตและการวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ และเกิดความคุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากการลงทุน ทั้งในแง่ของการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์
          
"อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่ได้เป็นเพียงอุตสาหกรรมต้นน้ำของภาคการเกษตร แต่ยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลการเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วย ดังนั้น บีโอไอจะหารือกับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ถึงแนวทางในการใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตร เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบด้วย" เลขาธิการบีโอไอกล่าว

ปัจจุบัน ความต้องการอาหารสัตว์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ และสุกร มีปริมาณความต้องการสูงกว่า 15 ล้านตันต่อปี ขณะที่อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 ต่อปี การส่งออกก็มีแนวโน้มขยายตัว ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ ได้ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2559 เวลา : 12:26:20

31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 11:00 am