ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯ เป็นประธานประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก


 


นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานการประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2559) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จะประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ โดยในช่วงเช้าเวลา 10.00 น. นายกฯจะประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ และ 14.00น.เป็นการประชุมระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่


กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่6-12  พฤศจิกายน 2559  ที่กรุงเทพฯ โดยจะเป็นโอกาสที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๐๐ คน  และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศจะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของการปฏิรูปและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศ
          
         
ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศจะได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในแต่ละช่วงสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนมิติด้านการต่างประเทศของไทยอย่างมีบูรณาการ ทั้งในประเด็นด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

นอกจากนี้ จะมีการระดมสมองเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก อาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศ การดำเนินนโยบายการทูตประชารัฐ รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 08:39:25

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 6:05 pm