ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พณ.ส่งเสริมเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยเชิญร่วมงานจับคู่ธุรกิจข้าว-มันสำปะหลัง


 กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย เชิญร่วมงานจับคู่ธุรกิจข้าว-มันสำปะหลัง ผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ
 
นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยให้สามารถเพิ่มรายได้และขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
 
“กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าข้าวและมันสำปะหลังที่นับเป็นสินค้าเกษตรหลักของเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนและเชิญผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเจรจาธุรกิจครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดการซื้อขายกับคู่ค้าในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
 
หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกจากเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดสุรินทร์ ทำการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามหลักวิชาการเกษตรอินทรีย์อย่างครบถ้วน  มีการตรวจสอบกระบวนการทำนา ตั้งแต่การเตรียมแปลงนา ขั้นตอนการตรวจวัดค่าดิน การตรวจสอบกล้า การปลูก การเก็บเกี่ยว และบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ ได้มีการตั้งโรงสีข้าวอินทรีย์ เพื่อรับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากเกษตรกร โดยข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ผ่านมาสามารถส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไปยังต่างประเทศ เช่น เยอรมนี เนเธอแลนด์ และสหรัฐอเมริกาได้ ทำให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้มีช่องทางในการขายข้าว มีรายได้เป็นที่น่าพอใจ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจข้าวและมันสำปะหลังกับผู้ซื้อผู้นำเข้าต่างประเทศครั้งนี้ นอกจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มดีในต่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำพวกแป้ง สบู่ และโลชั่น ผลิตภัณ์ที่ใช้ในสปา เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มจากข้าว และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น  
 
นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดมีผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมเจรจาการค้าแล้วจำนวน 297 ราย เป็นผู้นำเข้าจากจีนมากที่สุด รองลงมาคือ ฮ่องกง ประเทศจากสหภาพยุโรป ประเทศในอาเซียน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา และอิหร่าน ด้านผู้ประกอบการผู้ส่งออกไทยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการมีจำนวน 113 บริษัท ประกอบด้วย     ผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจำนวน 74 บริษัท และผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจำนวน 39 ราย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 10:24:18

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 7:55 am