ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SETและ maiเดือนต.ค.59 อยู่ที่ 63,540 ลบ. เพิ่มขึ้น 47.05% จากปีก่อน


 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2559 ในเดือนตุลาคม 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,495.72 จุด  โดยเพิ่มขึ้น 16.1% จากสิ้นปีก่อน ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดทุนส่วนใหญ่ในภูมิภาครวมถึงตลาดทุนไทย ขณะที่เงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไหลออกสุทธิ 26,800 ล้านบาท ความกังวลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนตุลาคม

ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม อยู่ที่ 15.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.70% จากสิ้นปี 2558  ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือนตุลาคม รวมอยู่ที่ 63,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
 
สรุปตัวเลขที่สำคัญ
 
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
·        ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปิดที่ 1,495.72 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 16.1% ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนหน้า 0.8%

·        มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของ SET อยู่ที่ 14,962,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.81% จากสิ้นปีก่อน ขณะที่ mai อยู่ที่  379,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.31% จากสิ้นปีก่อน

·        Forward P/E ของ SET อยู่ที่ 15.51 เท่า และ mai อยู่ที่ 24.40 เท่า โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 3.22% และ mai อยู่ที่ 1.32% ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559

·        เดือนตุลาคม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 63,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ตั้งแต่มกราคม–ตุลาคม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 52,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

·        ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิอยู่ที่  18,145 ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิรวม 115,126 ล้านบาท

·        เดือนตุลาคม บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 21,385 ล้านบาท ซึ่งมาจากการระดมทุนในตลาดแรก 20,541 ล้านบาท และการระดมทุนในตลาดรอง 844 ล้านบาท ทำให้ตั้งแต่มกราคม–ตุลาคม มีมูลค่าระดมทุนรวม 225,554 ล้านบาท
 
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
·        ในเดือนตุลาคม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 367,245 สัญญา โดยตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนตุลาคม ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม 288,434 สัญญาเพิ่มขึ้น 44.40% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2558 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 12:24:33

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 6:52 pm