ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เริ่มซื้อขายใน mai 11 พ.ย. นี้


 


บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้บริหารงานโรงแรม และพัฒนาโซลูชั่นเพื่อใช้ในองค์กร เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 11 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,045.20 ล้านบาท
 
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเทคโนโลยี ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ โดย COMAN เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม Comanche Hotel Software and Data Base ซึ่งใช้บริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป อาทิ โรงแรมในเครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอ๊ควู้ด
 
นอกจากนี้ COMAN มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของดิจิตอลโซลูชั่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร (Enterprise Data Management Solutions) มุ่งเน้นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร และสายการบิน เป็นต้น
 
COMAN มีทุนชำระแล้ว 67 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 100 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 34 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 265.20 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,045.20 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
 
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน COMAN มีลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการห้องพักราว 650 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 540 แห่ง และต่างประเทศ 110 แห่ง ใน 17 ประเทศ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องภายในกลุ่มบริษัท การลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
 
COMAN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ถือหุ้น 38.06% และกลุ่มนายอภิชัย สกุลสุรียเดช 36.57% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 31.2 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในรอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 33.98 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 13:05:00

27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 12:20 am