ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
EKH อวดกำไรงวด 9 เดือน โตกว่า 74% อยู่ที่ 58.43 ลบ. สูงกว่ากำไรทั้งปี 58


 


EKH ผู้ประกอบธุรกิจ "โรงพยาบาลเอกชัย" โชว์ผลงาน 9 เดือนแรก กำไรสุทธิโต 74.21% อยู่ที่ 58.43 ลบ. และมากกว่าทั้งปี 58 ที่ทำกำไรได้ 48.57 ลบ. เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 381.77 ลบ. โต 20.16% งวดไตรมาส 3/59 กำไรสุทธิอยู่ที่ 27.80 ลบ. โต 55.96% รายได้รวมอยู่ที่ 149.45 ลบ. โต 26.45% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ด้าน "นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปลื้มผลงานออกมาเป็นที่น่าประทับใจ เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ทำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น คุณภาพในการรักษา รวมทั้งการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ คาดแนวโน้มไตรมาส 4/59 มีการเติบโตที่ดี หนุนผลงานปีนี้ส่อแววทำสถิติสูงสุดทั้งรายได้และกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ 
          
นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 58.43 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 74.21 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 33.54 ล้านบาท และเติบโตกว่าทั้งปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 48.57 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 35.29 จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 31.53 ส่วนอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 15.31 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.56 ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 381.77 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 20.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 317.72 ล้านบาท 
          
สำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 27.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.96 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 17.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 18.60 และ 15.08 ตามลำดับ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 149.45 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 26.45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 118.19 ล้านบาท โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.60 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากจำนวนครั้งของผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งในส่วนของผู้ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งนี้ สาเหตุที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนที่เกิดโรคระบาด ได้แก่ ไวรัส RSV, โรคมือเท้าปาก, โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
          
โดยในไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีต้นทุนบริการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 114.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.66 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีจำนวน 95.80 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ รายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.45 ทำให้ไตรมาส 3/2559 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38.29 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงเหลือ ร้อยละ 15.94 รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงร้อยละ 95.55 จากจำนวน 0.61 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2558 มาเป็นจำนวน 0.03 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2559 ส่วนอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) คงเหลือร้อยละ 0.09 จากสิ้นปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.35 
         
 "ผลประกอบการในไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ที่ออกมามีการเติบโตอย่างน่า ประทับใจ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อทีม แพทย์ และต่อโรงพยาบาลเอกชัย เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจโรงพยาบาล เกิดโรคระบาดที่มากับฤดูฝน ทำให้อัตราเข้าใช้บริการ (Utilization Rate) ของจำนวนเตียงผู้ป่วยในเกือบเต็ม หรือขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 80% ประกอบกับจุดเด่นเรื่องทำเลที่ตั้งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่อยู่ติด กับกรุงเทพ การเดินทางสะดวก การจราจรไม่ติดขัด เป็นอีกทางเลือกในการเข้าใช้บริการที่ดี โดยเฉพาะถนนเอกชัยซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น จำนวนมาก และยังเป็นพื้นที่ศักยภาพในการเจริญเติบโตได้อีก ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจในการเข้าใช้บริการเพิ่ม ขึ้น" นพ.อำนาจ กล่าว
          
นพ.อำนาจ กล่าวต่อถึง แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/2559 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากฤดูกาลที่ฝนตกยาวและเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้เข้าใช้บริการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจปี 2559 จะเป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ EKH สร้างสถิติการเติบโตสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา โดยตั้งเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่วางไว้เติบโตราว 15% จากปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ 438.61 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิคาดเติบโตอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 48.57 ล้านบาท 
          
ทั้งนี้ ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ขนาด 50 เตียง ขณะนี้ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ อยู่ระหว่างการออกแบบงานสถาปนิก งานระบบ ประเมินราคา และจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงไตรมาส 3/2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562 ได้แน่นอน ตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแม่ และเด็ก ได้เป็นอย่างดี
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 13:50:32

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 5:58 pm