ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกรองรับเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง


 


กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง 2559 ย้ำให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และมีความความปลอดภัยสูงสุด พร้อมตรวจเข้มห้ามเอาเปรียบผู้โดยสาร พนักงานขับรถไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ หลายพื้นที่มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณี และประชาชนอีกส่วนหนึ่งใช้โอกาสในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งประสานผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไป-เที่ยวกลับ ตลอดช่วงการเดินทางของประชาชนเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพฯ และช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมเข้มงวดตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพตัวรถ ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดตรวจบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศ เพื่อตรวจการมีใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ตรวจสารเสพติด ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการใช้ความเร็วที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผู้ตรวจการขนส่งทางบกออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ        ในเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ เช่น ถนนพระรามสอง ถนนสายเอเชีย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอดเส้นทาง        ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลรถในระบบศูนย์ฯ แล้วกว่า 90,000 คัน และประชาชนยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมความปลอดภัยของ      รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่ติดตั้ง GPS ผ่านทางแอพพลิเคชั่น DLT GPS ได้อีกด้วย โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จะบันทึกประวัติผู้ขับรถทุกราย พร้อมประสานผู้ประกอบการให้รับทราบปัญหา เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่ สร้างความปลอดภัยในเดินทางของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งในการตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด ต้องไม่ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (ขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง       พัก 30 นาที และขับต่ออีกได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง) พนักงานขับรถจะต้องได้รับการพักผ่อนเพียงพอ กรณีที่ผู้ประกอบการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริม ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ และเข้าตรวจในจุดตรวจของกรมการขนส่งทางบก หากพบผู้ขับรถใช้ความเร็วหรือขับรถโดยประมาท ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำผิดซ้ำซาก         จะดำเนินมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกราย กรณีพบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ หากเกิดอุบัติเหตุจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะขับรถประมาทหวาดเสียว          ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กรมการขนส่งทางบก หรือโทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถตู้โดยสารสาธารณะให้ชัดเจน ได้แก่ หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็วต่อไป อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด       
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 15:31:06

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 5:00 pm