ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บิ๊กซี เปิดพื้นที่ให้ชาวนาจำหน่ายข้าวสารในบิ๊กซี 98 สาขาทั่วประเทศ


 


บิ๊กซี  ทั่วประเทศ ทุ่มเท ด้วยหัวใจ สานนโยบายรัฐช่วยชาวนาไทย หวังเป็นอีกแรงช่วยหนุนเศรษฐกิจชาติ พร้อมร่วมเสริมพลังชีวิตชาวนาไทย  เปิดพื้นที่บิ๊กซีให้ชาวนาไทยจำหน่ายข้าวสารให้ผู้บริโภคโดยตรง ณ สาขาต่างๆของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 98 สาขาทั่วประเทศ
 
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บีเจซี) ได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาไทย โดยการเปิดพื้นที่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ให้ชาวนาทั่วประเทศ นำข้าวสารมาจำหน่าย ในสาขาต่างๆของบิ๊กซี รวมทั้งสิ้น 98 สาขา  เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวจากชาวนาไทยโดยตรง ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา  โดยเริ่มสาขาแรก ที่สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 

“ในฐานะที่บิ๊กซีเราเป็นห้างค้าปลีกของคนไทย เรามีช่องทางและมีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง เราจึงใช้โอกาสนี้ที่ จะเปิดพื้นที่ให้ชาวนาไทยสามารถนำข้าวสารมาจำหน่าย ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการจำหน่ายข้าวสาร ใน 98 สาขาทั่วประเทศ  ในฐานะที่เราเป็นห้างคนไทย สิ่งที่เรามีความตั้งใจสูงสุดก็คือ การยื่นมือช่วยเหลือชาวนาไทย ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”
 
 
นายอัศวินกล่าวด้วยว่า บิ๊กซีฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เพราะในทุกครั้งที่ประเทศประสบกับปัญหาใดๆก็ตาม กลุ่มบริษัทบีเจซี และบิ๊กซีจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนอันหนึ่งที่เสริมพลังร่วมช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยกัน และในการเปิดพื้นที่ให้ชาวนาจำหน่ายข้าวสารในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน บิ๊กซีพร้อมทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นห้างค้าปลีกคนไทย ที่พร้อมจะร่วมฝ่าฟันวิกฤติไปพร้อมๆกับชาวนาไทยทั่วประเทศ 

 
 

LastUpdate 10/11/2559 16:17:29 โดย : Admin

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 11:00 am