ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
วธ. แจกหนังสือ 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช' '๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์' 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้


 


วธ. แจกหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" 2 แสนเล่ม 14 พ.ย.นี้ รวบรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส-พระบรมฉายาลักษณ์หาชมยาก เผยแพร่ให้ประชาชน เรียนรู้พระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจและน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดพิมพ์หนังสือพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ รวมทั้งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ซึ่งเป็นเข็มทิศนำทางให้ประชาชนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคง
          

ขณะนี้ วธ.จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเล่มที่ 1 ชื่อ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมได้ยากรวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม ส่วนเล่มที่ 2 ชื่อ "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ได้แบ่งเป็นหมวดต่างๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ฯ, รักษาวัฒนธรรมประเพณี, รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง,คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เป็นต้น รวมถึงเชิญ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
          
นายวีระ กล่าวอีกว่า วธ.จะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง 2 เล่ม ให้ประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างไรก็ตามทั้ง 2 เล่ม จัดพิมพ์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมน้อมนำพระบรมราโชวาทและ พระราชดำรัสไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
          
นายวีระ กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นได้จัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่ม เพื่อแจกประชาชน จำนวน อย่างละ 1 แสนเล่ม รวม 2 แสนเล่ม และจะมีการจัดพิมพ์เพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ได้มีธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากมีหน่วยงานใดที่สนใจสนับสนุนหรือต้องการนำหนังสือทั้ง 2 เล่มไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และแจกจ่าย สามารถติดต่อวธ.ได้ ที่สำคัญหลังจากนี้ วธ.จะจัดทำหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 16:21:33

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 10:46 am