ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'จรัมพร'ชี้แจงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยื่นหนังสือร้องเรียน


 


นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การที่สหภาพแรงงานฯ ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวาน (9 พ.ย. 59) ที่ผ่านมานั้น ตนได้มีการพบปะพูดคุยกับตัวแทนสหภาพแรงงานฯ มาโดยตลอด ซึ่งได้ทราบดีว่าสหภาพแรงงานฯ มีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และสหภาพแรงงานฯ ยังเป็นองค์กรที่คอยดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานด้วย จึงเป็นเหตุให้สหภาพแรงงานฯ หาทางเยียวยาให้กับพนักงานที่เดือนร้อนอยู่เสมอมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของพนักงาน และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่

สำหรับประเด็นที่สหภาพแรงงานฯ ได้กล่าวถึงในหนังสือร้องเรียนครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น ปัญหาการขาดทุนในปี 2551-52  การร้องเรียนเรื่องค่าน้ำมันรถของผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อปี 2547

 
ส่วนประเด็นที่กล่าวว่าบริษัทฯ ลดทอนอายุใช้งานจริงของเครื่องบินจาก 25 ปี ลดเหลือเพียง 14 ปี นั้นกรณีการปลดระวางเครื่องบินแอร์บัส เอ 340 เป็นการปลดระวางเครื่องบินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้งาน และสายการบินส่วนใหญ่ไม่นำเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมาใช้งานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิรูป เนื่องจากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีต้นทุนในการบริหารงานสูง และเก้าอี้ที่ติดตั้งเดิมก็ไม่ผ่านการ Certify ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำมาใช้ทำการบินได้ แต่บริษัทฯ ยังมีเครื่องบินอีกหลายลำที่ยังมีการใช้งานได้ดี เช่น เครื่องบินโบอิ้ง 747 มิได้มีการปลดระวางเป็นจำนวนมากอย่างที่มีการร้องเรียน

 ส่วนกรณีกล่าวว่ามีการด้อยค่าแล้วจำหน่ายสินทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิด ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากสินทรัพย์ที่ด้อยค่าส่วนใหญ่เป็นเครื่องบิน และกรณีที่กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายประหยัดจะต้องมีการลดกำลังคน ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีเป้าหมายในการลดกำลังคน มีแต่เป้าหมายในการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามในการประชุมระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร หลายครั้งในปี 2558

 ทั้งนี้ ประเด็นข้อร้องเรียนต่าง ๆ บริษัท ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนสหภาพฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ กรณีความเดือดร้อนของพนักงานที่เกิดจากภาระหนี้สินของผู้ค้ำประกันสหกรณ์ออมสทรัพย์พนักงานการบินไทย แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเป็นคนละนิติบุคคล และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทางกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อบริษัทฯ รับทราบปัญหาก็ได้ติดตามสอบถามความคืบหน้ากับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และได้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พิจารณามาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานแล้ว ซึ่งได้ชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในโดยสาร DD's Talk ไปแล้ว

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เร่งดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (Incentive) การแก้ปัญหาการปรับขึ้นเงินเดือนที่ล่าช้า โดยในปี 2560 ให้มีการกำหนดการบริหารจัดการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 เพื่อให้การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานรวดเร็วขึ้นอีกด้วย
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 16:46:38

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 9:10 am