ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CPALL และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.12 พันลบ.


 


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)  ไตรมาส 3/59 มีกำไรสุทธิ 4.12 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.46 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.26 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.36 บาท
         
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้

                                                    สอบทาน/ตรวจสอบ
                                         สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน      (หน่วย : พันบาท)

                               ไตรมาส 3                       งวด 9 เดือน

                           ปี  2559          2558            2559         2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 4,115,162   3,257,896  12,375,795   9,805,835
กำไร(ขาดทุน)         0.46          0.36              1.38            1.09
สุทธิต่อหุ้น(บาท)

 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 17:33:17

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 10:04 am