ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯชื่นชม โครงการ Water Safety Plan ของ กปภ. เข้าตา WHO


 


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่สามารถพัฒนาจนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHOพร้อมสนับสนุน กปภ. ให้เป็นองค์กรต้นแบบการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมให้กำลังใจแก่ทุกคนในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชน

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานในโครงการจัดการน้ำสะอาด หรือ Water Safety Plan : WSPของ กปภ. ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งผู้แทน WHO ยังได้สนับสนุนให้ กปภ. เป็นต้นแบบในการขยายผลการจัดการน้ำสะอาดในระดับภูมิภาคให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นหน่วยงานต้นแบบในการดำเนินโครงการดังกล่าวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ของ กปภ. เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่มีเป้าประสงค์ในการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนอุปโภคบริโภคน้ำประปา เน้นมาตรฐานกระบวนการผลิตจ่ายน้ำตั้งแต่การดูแลน้ำดิบต้นทางให้มีคุณภาพดี การผลิตน้ำสะอาดในโรงกรองน้ำที่มีขั้นตอนพิถีพิถัน รวมไปถึงการส่งจ่ายน้ำทางท่อเพื่อคงมาตรฐานความสะอาดจนถึงปลายทาง คือ ครัวเรือนประชาชนที่น้ำประปาจากก๊อกยังคงรักษามาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย ซึ่งช่วงแรก กปภ. ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก USAID/ECO – Asiaจากนั้นจึงนำร่องที่ กปภ.สาขานครนายกเป็นแห่งแรก เมื่อปี 2551และขยายผลโดยแบ่ง กปภ. 234 สาขา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่มB  และ กลุ่ม Cทั้งนี้ โครงการจัดการน้ำสะอาดดังกล่าว กปภ. ได้นำหลักการพื้นฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดอย่างปลอดภัย
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 18:14:56

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 9:17 am