ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารปลดประจำการไปทำงานเกาหลี


 


กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารปลดประจำการไปทำงานเกาหลี ย้ำ ! มีความพร้อมด้านร่างกาย ระเบียบวินัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

กรมการจัดหางานเตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีเพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติครั้งที่ 1 ในกิจการเกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ และก่อสร้างในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และยื่นใบสมัครไปทำงานประมาณเดือนธันวาคม 2559 พร้อมมีนโยบายส่งเสริมให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกจากกองทัพมีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน และคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS จะต้องสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยจะต้องสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นการทดสอบภาษาเกาหลีโดยการอ่าน และการฟังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากมีรายชื่อสอบผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบในรอบที่สองซึ่งเป็นการทดสอบทักษะการทำงาน

ในปี 2559 กรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครทดสอบระบบ Point System for Recruitment of Foreign Workers (EPS-TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติครั้งที่ 1 ในกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559 ใน 4 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุดรธานี และลำปาง มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 6,181 คน ผ่านการทดสอบรอบแรก จำนวน 1,857 คน จากผู้ที่เข้าสอบจำนวน 4,709 คน รอบที่สองมีผู้เข้าสอบจำนวน 1,722 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และรายงานตัวยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีประมาณต้นเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ คนหางานที่ผ่านการทดสอบทั้ง 2 รอบ และมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระบบ Point System จึงจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติได้ และกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ส่งให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สอบผ่านและยื่นใบสมัครไปทำงานมิได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีทุกคน ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับตนเอง เพราะจะถูกหลอกเสียเงินฟรีแต่ไม่ได้เดินทางไปทำงานแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 02-245-6716, 02-245-9429 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

นายสิงหเดชฯ กล่าวอีกว่า กรมการจัดหางานยังมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการ โดยจะประสานกับทางกองทัพเพื่อให้ทหารที่จะปลดประจำการได้มีโอกาสไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งยังได้รับการฝึกด้านระเบียบวินัย มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน


 

LastUpdate 10/11/2559 18:42:24 โดย : Admin

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 9:12 am