ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
TRUE และบ.ย่อย ไตรมาส 3/59 ขาดทุนสุทธิ 2.75 พันลบ.


 


บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) ไตรมาส 3/59 ขาดทุนสุทธิ 2.75 พันล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.08 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.05 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.04 บาท
          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้


                                                            สอบทาน/ตรวจสอบ
                                         สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน(หน่วย : พันบาท)

                                      ไตรมาส 3                   งวด 9 เดือน

                            ปี2559           2558          2559           2558
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(2,753,506) 1,050,797   (1,156,227)  4,013,643
กำไร(ขาดทุน)         (0.08)           0.04           (0.04)           0.16
สุทธิต่อหุ้น(บาท)
 

LastUpdate 10/11/2559 18:53:26 โดย : Admin

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 9:02 am