ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานเผยคนว่างงาน 3.3 แสนคน หรือ 0.9% ยังอยู่ในภาวะปกติ


 


วันนี้ (10 พ.ย. 59) นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมกระทรวงแรงงานครั้งที่ 11/2559 ซึ่งมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่ การอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการ DSD Smart Farmer การป้องกันหลอกลวงคนหางานผ่าน Social Network และ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ขาดสิทธิ

รองโฆษก เผยหลังจบการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.28 ล้านคน ว่างงาน 330,000 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 จัดว่าเป็นการว่างงานในภาวะปกติ 

ประเด็นความคืบหน้าสำคัญที่ได้แจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ โครงการอุปสมทบหมู่ จำนวน 89 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วย ข้าราชการ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายภาคแรงงาน ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมาก ต้องคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะจัดพิธีอุปสมบทวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จากนั้นจะไปปฏิบัติธรรมและจำวัด เป็นเวลา 18 วัน ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ลำดับต่อมาเป็นผลงานโครงการ DSD Smart Farmer อันสืบเนื่องจากการที่กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขายข้าว โดยการจัดหาอาชีพเสริมแก่ชาวนาผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีหลักสูตรอบรมเทคนิคการขาย การตลาดออนไลน์ ใช้เวลาอบรม 3 วัน 18 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว 1,626 คน ใน 26 จังหวัด 

ส่วนด้านการสนับสนุนโครงการช่วยซื้อข้าว ขณะนี้มียอดการสั่งซื้อจากสถานประกอบการแล้วมากกว่า 200 ตัน โดยจะมีการรับซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาการหลอกลวงคนหางานผ่าน Social Network โดยกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สืบหาข้อมูลผู้ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงและติดตามผลนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย พร้อมสร้างเฟสบุ๊ค ชื่อ “เพื่อนคู่คิด มิตรแรงงานไทย” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ป้องกันการหลอกลวงคนหางาน รับเรื่องร้องทุกข์และรับแจ้งเบาะแสจากคนหางาน

ประเด็นท้ายสุด เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ขาดสิทธิ ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดการส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือนหรือภายใน 1 ปี และส่งเงินไม่ครบ 9 เดือน โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดการส่งหรือส่งไม่ครบ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ย. 2559 เวลา : 19:39:19

05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 8:47 am