ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
คคบ.หารือกำหนดมาตรฐานการคิดค่าบริการ (Service Charge)


 


ที่ประชุม คคบ. มีมติเห็นชอบเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวน 22 เรื่อง พร้อมดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการ จำนวน 18 เรื่อง รวมทั้งรับทราบการกำหนดมาตรฐานการคิดค่าบริการ (Service Charge) ด้วยความเป็นธรรม


เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 5/2559

ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องอันตรายที่เกิดจากของเล่นประเภทสไลม์ หรือน้ำลายเอเลี่ยน เพื่อหาสารปนเปื้อนของสารโลหะหนักและสารเคมีอันตรายต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ตัวอย่างน้ำลายเอเลี่ยนทั้งหมดพบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก 8 ชนิด ได้แก่ พลวง สารหนู แบเรียม แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว และปรอท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้นำผลการทดสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเพื่อทราบด้วยแล้ว และจะนำผลการทดสอบไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบผลกระทบฯ ต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแก้ไขปัญหาการคิดค่าบริการ (Service Charge) โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้ข้อสรุปว่าเห็นควรให้ร้านอาหารที่มีการคิดค่าบริการ (Service Charge) ได้ติดป้ายแสดงการคิดค่าบริการไว้หน้าร้านและแสดงไว้ในเมนูอาหารอย่างชัดเจน พร้อมให้สมาคมภัตตาคารไทยประสานงานร่วมกับสมาชิกของสมาคมฯ พิจารณาบริหารจัดการรูปแบบป้ายการแสดงคิดค่าบริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเห็นได้ชัดเจนและสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ถูกต้อง 
 
ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมการค้าภายในจะร่วมกันศึกษาแนวทางการคิดค่าบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อกำหนดมาตรการหรือกฎหมายการคิดค่าบริการ (Service Charge) ของร้านอาหารให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการให้บริการในธุรกิจร้านอาหาร ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ากรณีเรื่องร้องเรียนประเด็นรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Fieata และ Focus ของผู้บริโภค จำนวน 94 ราย ซึ่งมีจุดบกพร้อง ได้แก่ เกียร์กระตุก รถสั่น เร่งความเร็วไม่ขึ้น รถไม่มีกำลังเวลาขึ้นทางลาดชันและประสิทธิภาพของระบบเกียร์ไม่เป็นไปตามโฆษณา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือแจ้งผลการยุติข้อร้องเรียนดังกล่าวของผู้บริโภคจำนวน 12 รายแรกจากบริษัท ฟอร์ต เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนผู้บริโภครายอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเยียวยาแก้ไขตามข้อเสนอของผู้บริโภคให้ครบถ้วนทุกรายตามลำดับต่อไป

ตอนท้ายของการประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 22 เรื่อง รวมทั้งดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการจำนวน 18 เรื่องตามลำดับ
 

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คคบ. ได้หารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการคิดค่าบริการในร้านอาหาร หรือเซอร์วิส ชาร์จ โดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ สคบ.ประสานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมร้านอาหารต้องแสดงป้ายติดไว้บริเวณหน้าร้าน หรือในเมนูอาหารว่า ร้านดังกล่าวมีการคิดค่าเซอร์วิสชาร์จหรือไม่ พร้อมทั้งให้ไปช่วยคิดราคากลางของการเก็บค่าบริการดังกล่าวให้มีความเหมาะสม โดยอาจออกมาเป็นประกาศของกรมการค้าภายในเอง เพื่อสร้างความเป็นธรรม และช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสตัดสินใจก่อนเลือกเข้าไปใช้บริการในร้านอาหาร
          
"สคบ. ได้ประสานกรมการค้าภายใน เพื่อดูข้อกฎหมาย ซึ่งอาจต้องออกกฎเกณฑ์การติดป้ายราคาให้ชัดเจนว่ามีขนาดเท่าใด แสดงไว้บริเวณใดบ้าง และต้องหาแนวทางกำหนดราคากลางว่า ความเหมาะสมของการคิดค่าบริการต้องคิดเท่าใด มีมาตรฐานอะไรที่เป็นตัวชี้วัด เพื่อให้ออกมาเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ส่วนระยะเวลาก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำออกมาเร็วสุดเท่าไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับกรมการค้าภายในจะไปคิด แต่ถ้าผู้บริโภคสงสัย หรือคิดว่า การคิดค่าบริการไม่เหมาะสม หรือสูงเกินไปก็สามารถร้องเรียนมายัง สคบ. หรือกรมการค้าภายใน" พล.ต.ประสิทธิ์ กล่าว

 
 

LastUpdate 11/11/2559 07:57:15 โดย : Admin

25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 6:41 pm